Aanvragen verhuurdersverklaring inwoning Rotterdam

Als huurder kunt u één of meerdere personen bij u in huis laten inwonen. In Rotterdam heeft u een verhuurdersverklaring van ons nodig. Lees voordat u een verhuurdersverklaring aanvraagt voor inwoning goed de voorwaarden door.

Voorwaarden inwoning
Voorwaarden

Voor het inschrijven van een inwoner gelden drie voorwaarden:

  1. Er mogen maximaal met 3 verschillende achternamen op 1 adres wonen
  2. De woning moet groot genoeg zijn. Dat betekent dat er minimaal 12 m2 woonoppervlakte (dat zijn de woon- en slaapkamers) per persoon is.
  3. Woont u in een artikel 10 Rotterdamwetwoning? Dan worden uw toekomstige inwoners vanaf 16 jaar vooraf gescreend bij de politie op overlast gevend en crimineel gedrag. Wij vragen hiervoor samen met de inwoner een woonverklaring aan bij de gemeente. Alleen als de uitkomst van de screening positief is, wordt namens de gemeente aan de inwoner een huisvestingsvergunning verleend en kan de inwoner bij u in de woning gaan wonen.

Artikel 10 Rotterdamwet

U hoort binnen tien werkdagen of u toestemming heeft voor inwoning.