Bedrijfsruimte opzeggen

U kunt de huur van uw bedrijfspand niet zomaar opzeggen. U bent de huur voor een bepaalde termijn aangegaan. Wat deze termijn is, staat in uw huurovereenkomst.

Indeplaatsstelling middenstandsbedrijfsruimte 7:290 BW (winkel- of horecaruimte)

Als u uw onderneming verkoopt, kan de huurovereenkomst eventueel aan de koper overgedragen worden door middel van een indeplaatsstelling. Dit is alleen mogelijk bij huurovereenkomsten van middenstandsbedrijfsruimte conform artikel 7:290 BW (winkel- of horecaruimte). De kandidaat-huurder moet eenzelfde soort bedrijf gaan uitoefenen.

Aanvraag indeplaatsstelling

U moet - als huidige huurder - de indeplaatsstelling aanvragen vóór de overdracht van de onderneming. Als u de ruimte zonder onze toestemming laat gebruiken door de beoogde opvolger, handelt u in strijd met de huurovereenkomst. Dit kan reden zijn voor beëindiging van de huurovereenkomst.

Bij de aanvraag van een indeplaatsstelling willen wij van de beoogde nieuwe huurder de volgende stukken ter beoordeling ontvangen:

  • Startende ondernemer: een ondernemingsplan inclusief exploitatiebegroting
  • Bestaande ondernemer: de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar en een uittreksel KvK

Een kredietcheck maakt onder andere onderdeel uit van de beoordeling. Na ontvangst van alle stukken laten wij u binnen twee weken weten of wij akkoord gaan met de aangevraagde indeplaatsstelling.

Kosten indeplaatsstelling

De kosten van een indeplaatsstelling zijn € 500,- voor de vertrekkende huurder en € 250,- voor de nieuwe huurder.

Indeplaatsstelling overige bedrijfsruimte 7:230a BW

Voor 230a bedrijfsruimtes (hieronder vallen onder andere kantoren, showrooms, schoonheidssalons en kappers) gelden andere regels. Bij deze huurovereenkomsten voorziet de wet niet in indeplaatsstelling. De huurovereenkomst eerder beëindigen of afkopen is in dit geval alleen mogelijk als wij hiermee instemmen.

Opzeggen bedrijfsruimte

Wilt u de huur van uw bedrijfsruimte opzeggen of meer informatie over de mogelijkheden voor indeplaatsstelling? Neemt u dan contact met ons op: 088 124 30 00.