Medische aanpassingen aan uw woning - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Kleine en grote aanpassingen in uw woning kunnen ervoor zorgen dat u, ook als u ouder wordt of een handicap heeft, langer in uw woning kunt (blijven) wonen.

Vraag de aanpassing aan via uw gemeente

Heeft u een aanpassing in uw woning nodig vanwege een lichamelijke beperking of om gezondheidsredenen? Deze aanpassing vraagt u aan via het WMO-loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor de woningaanpassing.

Let op! Kleine zaken zoals beugels of verhoogde toiletbrillen, die u bij de bouwmarkt kunt kopen en die u gemakkelijk zelf kunt monteren, vallen niet onder de WMO.
Neem voor meer informatie contact op met uw eigen gemeente.


Scootmobiel

Één van de voorzieningen die u kan helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen is een scootmobiel. Ook een scootmobiel kunt u aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. De gemeente neemt daarna contact op met ons over een stallingsplek voor uw scootmobiel.

  • Plaatsing in uw berging, schuur of woning
    Wij beoordelen of uw woning, berging of schuur geschikt is om de scootmobiel in te plaatsen. Is stalling in uw woning, berging of schuur technisch of fysiek niet mogelijk? Dan kijken wij samen met de gemeente naar een oplossing. Bijvoorbeeld een stallingsmogelijkheid buiten het gebouw of een technische aanpassing in uw woning of berging. Plaatst u de scootmobiel in uw eigen berging of schuur en maakt u hiervoor gebruik van elektra van de algemene ruimten, dan betaalt u hiervoor € 3,63 per maand (prijspeil 1 april 2022). We leggen de afspraken vast in een gebruikersovereenkomst. Het bedrag dat u betaalt trekken wij af van de totale kosten elektraverbruik voor de algemene ruimte van het gebouw.

  • Er zijn stallingsplaatsen in uw woongebouw
    We hebben in een aantal gebouwen stallingsplaatsen beschikbaar. De gemeente laat ons weten dat zij u een scootmobiel heeft toegewezen. We kijken of de stallingsplaats in uw woongebouw voor u geschikt is of dat er technische zaken gewijzigd moeten worden. De kosten voor het stallen van uw scootmobiel zijn € 3,63 per maand (prijspeil 1 april 2022). We leggen de afspraken vast in een gebruikersovereenkomst. Het bedrag dat u betaalt trekken wij af van de totale kosten elektraverbruik voor de algemene ruimte van het gebouw.

Veilig parkeren

Het is belangrijk dat u uw scootmobiel alleen parkeert op de daarvoor aangewezen, officiële plek. Dit is nodig voor de brandveiligheid. Ook houden we zo vluchtroutes vrij en blijven doorgangen toegankelijk voor hulpdiensten.

U heeft zelf een scootmobiel gekocht

Heeft u zelf, zonder tussenkomst van de WMO, een scootmobiel gekocht? Dan is het regelen van een veilige stallingsplek uw eigenverantwoordelijkheid. Is er een verbouwing nodig om uw scootmobiel in uw woning, berging of schuur te kunnen stallen? Kijkt u dan voor u met deze klus begint of u hiervoor toestemming van ons nodig heeft.

Meer informatie over klussen in uw woning