Meedenken, meepraten, meedoen

Een schoon trappenhuis, verzorgde tuinen en prettig contact met de buren: het zorgt ervoor dat uw buurt een plek is waar u en uw buren goed samen kunnen leven. Daar zetten we ons samen met u voor in. Uw ideeën over buurtactiviteiten, veiligheid, schoonmaak, servicekosten of onderhoud zijn hierbij belangrijk.

Hoe praat, denkt of doet u mee?

Wilt u weten wat u kunt doen in uw woongebouw of buurt? Of praat u graag mee over onderhoudsplannen of de servicekosten? U kunt zich op verschillende manieren inzetten:

Contactpersoon
Als contactpersoon zet u zich vrijwillig in voor uw woongebouw, buurt of uw medebewoners. U hoort en ziet wat er speelt en heeft daar regelmatig met ons contact over. Met een kleine inzet van uw tijd, vervult u een waardevolle rol.
Vindt u het leuk om contactpersoon te zijn voor uw woongebouw? Geef dit dan door via ons contactformulier. De medewerker sociaal beheer neemt dan contact met u op voor meer informatie.
Buurtinitiatief: goed idee of activiteit
Heeft u met een aantal buren een goed idee voor een buurtactiviteit? Wij kijken graag hoe we hierbij kunnen ondersteunen. Organiseert u bijvoorbeeld een jaarlijkse opruimdag? Wij regelen dan bijvoorbeeld een container en u zorgt voor koffie/thee en koek. Dit kan ook een idee voor een eenmalige activiteit zijn. Ook kunt u een activiteitenbijdrage aanvragen.
Vul het aanvraagformulier bijdrage buurtinitiatief in
Bewonersgroep
Een bewonersgroep is een informele groep bewoners die op vrijwillige basis af en toe samen komt. Zij bespreken bijvoorbeeld hoe het contact met buren beter kan, of de veiligheid. Een bewonersgroep kan ook activiteiten organiseren, zoals een buurtfeest of een gezamenlijke opruimmiddag. De bewonersgroep heeft overleg met ons over hun plannen en ideeën. Wilt u een bewonersgroep oprichten? Geef dit dan door via ons contactformulier. De medewerker sociaal beheer neemt dan contact met u op voor meer informatie en om uw ideeën te bespreken.
Bewonerscommissie
Een bewonerscommissie is een formele groep huurders die opkomt voor de belangen van alle huurders in hun woongebouw of buurt. Zij doen dat vrijwillig. U praat als lid van de bewonerscommissie mee over onder andere de afrekening van servicekosten en de schoonmaak van uw woongebouw, het groenonderhoud of onderhoudsplannen. De bewonerscommissie is ons aanspreekpunt in uw woongebouw. Wilt u weten of er in uw woongebouw een bewonerscommissie is? Of wilt u er één oprichten?

Lees meer over bewonerscommissies

Wilt u zich op een andere manier inzetten voor uw buurt? Of wilt u deelnemen in een klankbordgroep? We horen het graag!

Contactformulier

Huurdersraad

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van onze huurders. De Huurdersraad spreekt met ons bestuur, de directieleden en de Raad van Commissarissen over thema's die alle huurders aangaan. Zoals het huurverhogingsbeleid, onderhoudsbeleid en het servicekostenbeleid.

Lees meer over de Huurdersraad

Vragenlijst over woning en wijk

Wij willen graag weten wat u van uw woning en wijk vindt. Elke twee jaar versturen we naar een grote groep huurders een vragenlijst. Dit geeft u een kans om te laten weten wat u vindt. Wij gebruiken deze vragenlijst voor veel verschillende doeleinden. Voor u als bewoner geldt ook hier: u hoort en ziet meer dan wij.

Veelgestelde vragen

Wat staat er in de overlegwet?

In de Overlegwet staat welke rechten en bevoegdheden huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben bij tal van onderwerpen. Zij hebben onder andere recht op informatie, recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies en instemmingsrecht. Welk recht in welke situatie geldt, hangt af van het onderwerp.

Meer over de rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies
Wat is het laatste nieuws?


Digitale nieuwsbrief
Regelmatig ontvangt u als huurder onze digitale nieuwsbrief. Hierin vindt u het laatste nieuws, tips en nuttige informatie.
Bekijk onze nieuwsbrieven

Buurtnieuws
Blijf op de hoogte en bekijk het nieuws over uw buurt.
Bekijk uw buurtnieuws

Nieuws
Blijf op de hoogte en bekijk het algemene nieuws.
Bekijk uw buurtnieuws

Hoe geef ik een vraag, melding of probleem door?

Heeft u een vraag, melding of probleem over deze onderwerpen? Wij horen het graag.

Onze contactgegevens