Rotterdam - Tweebosbuurt

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. De buurt staat aan de vooravond van een verandering. De komende jaren vernieuwen we samen met de gemeente de Tweebosbuurt.

Grote opgave

De vernieuwing van de Tweebosbuurt betreft de sloop van ongeveer 588 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 524 huurwoningen van . Daarvoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen: 137 sociale huurwoningen, 101 vrijesectorhuurwoningen en 143 vrijesectorkoopwoningen. Ook renoveren we 101 sociale huurwoningen.

> Meer informatie over de nieuwbouw sociale huurwoningen
> Meer informatie over de nieuwbouw vrijesector koop- en huurwoningen