Tweebosbuurt

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. De komende jaren vernieuwen we samen met de gemeente de Tweebosbuurt.

Grote opgave

De vernieuwing van de Tweebosbuurt betreft de sloop van ongeveer 588 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 524 huurwoningen van Hef Wonen. Daarvoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen. In oktober 2023 leverden wij de eerste 137 nieuwe sociale huurwoningen op in De Roseknoop. Vanaf 2025 bouwen we in de blokken U & Q nog eens 101 vrijesector huurwoningen, 29 middenhuur- én 40 sociale huurwoningen. Op de andere locaties in de Twebosbuurt worden naar verwachting door andere (markt)partijen 143 compacte eengezinswoningen gebouwd.


Meer informatie over de nieuwbouw Blok U & Q (sociale en vrijesectorhuurwoningen)
Meer informatie over de Tweebosbuurt en de plannen voor nieuwbouw