Parkeerplaats, garage of berging: huurverhoging en bezwaar maken

Huurt u een parkeerplaats, garage of berging? Hiervoor gelden de door de overheid vastgestelde huurverhogingspercentages niet.

Standaard verhogen wij uw netto huurprijs met maximaal 5,3%, tenzij er in uw huurcontract andere afspraken zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

U kunt enkel bezwaar maken tegen de huurverhoging, als uw huurprijs meer dan één keer in 12 maanden is verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering is wel toegestaan.

U kunt bezwaar maken nadat u de jaarlijkse huurverhogingsbrief heeft ontvangen. Dit gebeurt elk jaar vóór 1 mei. U heeft tot 30 juni van datzelfde jaar de tijd om uw bezwaar in te dienen.

Kantonrechter

Als wij niet instemmen met uw bezwaarschrift, kunt u zich wenden tot de Kantonrechter. Wij sturen uw bezwaarschrift niet door naar de Huurcommissie, omdat zij geen bezwaren van parkeerplaatsen, garages of bergingen behandelen.

Bezwaarschrift indienen

U stelt zelf een bezwaarschrift op en dient dit schriftelijk bij ons in. Dit stuurt u naar:

Hef Wonen
Bezwaar Huurverhoging 2023
Postbus 8006
3009 AA ROTTERDAM

Mailen kan ook:
bezwaren_huurverhogingen@hefwonen.nl

Uw bezwaarschrift moet uiterlijk op 30 juni 2024 door ons ontvangen zijn. U ontvangt binnen drie weken onze reactie.