Schiebroek-Zuid

Schiebroek is een levendige wijk waar veel mensen met plezier wonen. Een unieke plek in Rotterdam met veel groen. De gemeente Rotterdam, woningcorporaties, bewoners en andere organisaties slaan de handen ineen om van Schiebroek een toekomstbestendige wijk te maken. Hoe Schiebroek er in de toekomst uit kan zien, is vastgelegd in de gebiedsvisie Schiebroek 2030: Tuinstad van de 21e eeuw. Met mooie ambities op het gebied van de woonkwaliteit, bereikbaarheid, het groene karakter, voorzieningen en leefbaarheid.

Verbeteren van onze woningen in Schiebroek-Zuid

Als het om wonen gaat, ligt de grootste opgave in Schiebroek- Zuid. Daar staan verouderde en veel dezelfde woningen, vooral portiekwoningen. Voor een vitale wijk is een divers en kwalitatief goed aanbod van (voldoende) woningen belangrijk. Dat geldt uiteraard ook voor sociale huurwoningen. gaat daarom aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van haar woningen. Het gaat om ongeveer 1.000 verouderde woningen. Bij onze plannen houden we rekening met de belangen van de huidige huurders: de huurprijs blijft sociaal en huurders kunnen blijven wonen in de wijk of de directe omgeving.

Met hulp van anderen

De uitdagingen en wensen voor Schiebroek-Zuid zijn te groot voor alleen. Daarom wordt onderzocht of een andere woningcorporatie een deel van de woningen kan overnemen en een deel van de vernieuwing voor haar rekening kan nemen. De gezamenlijke inzet is dat het aantal sociale huurwoningen in de wijk (minimaal) hetzelfde blijft, zodat iedereen die dat wil in de wijk kan blijven wonen.

Stap voor stap

Het is onmogelijk om alle woningen op hetzelfde moment onder handen te nemen. We trekken daar een langere periode (mogelijk wel 15 jaar) voor uit. Uitvoering van de eerste fase gaat over een kleine twee jaar van start. Voor het zover is, gaan we in goed overleg met de bewoners de plannen verder uitwerken.

Veelgestelde vragen

Wat gaan jullie in Schiebroek-Zuid doen?

Wij willen net als de gemeente dat je fijn kunt wonen in Schiebroek-Zuid. In een goed huis en een prettige omgeving. Wij willen de kwaliteit van onze huizen beter maken. En we kijken ook wat we met de woonomgeving kunnen doen om die prettiger (mooier, veiliger) te maken. We onderzoeken ook of we extra woningen bij kunnen bouwen voor andere doelgroepen.

Wanneer doen jullie iets aan mijn huis?

Dat hangt af van waar u in de wijk woont. We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken. We doen dat in fases. In totaal zijn we meer dan 10 tot 15 jaar bezig. Als we plannen hebben voor uw huis, dan hoort u dat ongeveer anderhalf jaar van te voren van ons. We kunnen ook niet alle woningen zelf opknappen. We vragen een andere woningcorporatie om ons te helpen. Het kan zijn dat deze andere woningcorporatie plannen maakt voor uw woning. Ook dat hoort u dan lang van te voren.

Als mijn huis beter wordt, moet ik dan meer huur betalen?

Waarschijnlijk wel. Voor onderhoud hoeft u geen huurverhoging te betalen. Wij vragen meestal wel wat extra huur als uw huis beter wordt. Bijvoorbeeld door betere isolatie. De extra huur gaat in als de werkzaamheden klaar zijn. U krijgt in dat jaar dan niet ook nog de jaarlijkse huurverhoging.

Als er duurdere woningen bij komen, gaan er dan sociale huurwoningen weg?

Dat is niet onze bedoeling. We willen graag dat het aantal sociale huurwoningen (minimaal) gelijk blijft. Er zijn plekken in de wijk waar woningen bijgebouwd kunnen worden.

Moet ik verhuizen?

Als we uw woning opknappen hoeft u in principe niet te verhuizen. Maar nog niet alle plannen zijn klaar. We weten het nog niet precies. Wat we wel belangrijk vinden is dat iedereen die nu in Schiebroek-Zuid woont, daar na de werkzaamheden ook nog kan wonen.

Wordt mijn woning aardgasvrij?

We onderzoeken of we woningen aardgasvrij kunnen maken. We kunnen nu nog niet zeggen of dat lukt. Als we in uw woning aan de slag gaan, hoort u dat ruim van te voren van ons.

Vragen?

Neem contact op met Jolene Pouline of Saskia Braat
medewerkers sociaal beheer

E: schiebroek@hefwonen.nl
T: 010 210 66 00


Nieuwsbrieven