Verantwoording

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Ook het visitatierapport kunt u inzien.

Voor het jaar 2022 stelden we het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening op voor Vestia, de rechtsvoorganger van Hef Wonen.