Wateroverlast

Wateroverlast is op verschillende plaatsen in Nederland een bekend en steeds vaker voorkomend probleem. De riolering kan het water niet voldoende en op tijd afvoeren, waardoor regen- en grondwater blijft staan in de tuinen of op straat. Door de hoge grondwaterstand kan er water in kelders optreden.

Tijdelijke oplossing

Wij doen ons best om de problematiek op te lossen. Op diverse plekken treffen wij noodmaatregelen. Een noodmaatregel kan zijn dat we een pomp plaatsen om het overtollige water weg te pompen of een straatkolk bij te graven als dat mogelijk is.

Structurele oplossing

We kijken welke woongebouwen te maken hebben met wateroverlast en waar, in en om het woongebouw, de problemen zich precies voordoen. Helaas duurt het langer voordat er een structurele oplossing gevonden is. Hiervoor moeten wij onder meer in overleg met de gemeente. Vervolgens bepalen we welke acties hieruit volgen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf de schade beperken door bijvoorbeeld uw spullen in de berging op een verhoging (pallet) te plaatsen. Geen kostbare of elektrische producten opslaan in de kelderruimte.

Wateroverlast op straat (openbare ruimte) kunt u ook melden bij uw gemeente.

Mocht u schade oplopen naar aanleiding van wateroverlast, neemt u dan contact op met uw inboedelverzekeraar.

Meer over de inboedelverzekering