Uw wijkbeheerder

Onze wijk- en complexbeheerders zijn dagelijks in uw wijk. Zij zorgen dat de omgeving schoon is, dat problemen worden opgelost en er geen onveilige situaties zijn.

Wat doet uw wijkbeheerder?

  • Zorg voor uw buurt: De wijkbeheerders controleren regelmatig de omgeving van uw huis, zoals het portiek, de galerij, tuinen en de buitenruimte. Zij controleren de schoonmaak en letten op troep op straat of spullen die in de weg staan.
  • De wijkbeheerder helpt: Zien ze een overvolle brievenbus? Dan kijken ze wat er aan de hand is. Zijn er problemen? De wijkbeheerders helpen bij het vinden van een oplossing. Ze werken hierbij samen met de wijkagent, gemeente en zorgpartijen.
  • Uw aanspreekpunt in de wijk: Ook met u als huurder werken zij graag samen. Heeft u goede ideeën voor het verbeteren van uw woongebouw of buurt? Geef het door aan de wijkbeheerder!