Huren in een VvE

Huurt u een woning van ons in een gebouw met een combinatie van huurwoningen en koopwoningen? Dan is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief. Van een VvE zijn alle eigenaren van het gebouw lid: de eigenaren van de koopwoningen in het gebouw samen met ons, als eigenaar van de huurwoningen.

Voor u als huurder zijn wij uw aanspreekpunt voor reparaties, servicekosten, huur betalen, onderhoud en overlast. Net als voor huurders die in een gebouw wonen waarvan wij volledig eigenaar van alle woningen zijn.

Veelgestelde vragen

Wat doet een VvE?

Een VvE zorgt voor het (groot)onderhoud, het beheer en de verzekeringen van het gemeenschappelijk deel van het gebouw. Daaronder valt bijvoorbeeld de schoonmaak van trappenhuizen en het vervangen van het dak. Dat geldt dus niet voor uw woning, daarbij heeft u alleen met te maken.

Hoe zijn het onderhoud en beheer geregeld in een VvE-gebouw?

Besluiten over het onderhoud en het beheer van het gemeenschappelijk deel van het gebouw nemen de eigenaren van de woningen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Bijvoorbeeld over een schilderbeurt aan de buitenkant van het gebouw, of het vervangen van een lift. Namens schuift er een VvE-vertegenwoordiger aan bij de ALV. Uw belangen zijn op deze manier vertegenwoordigd. U kunt punten aandragen voor de agenda van de ALV via uw contactpersoon bij ons. Zijn er punten in de ALV besproken die voor u als huurder van belang zijn? Dan ontvangt u van ons een terugkoppeling.

Is er in de gemeenschappelijke ruimtes iets kapot? Meld dit aan ons. Wij geven het door aan de VvE. De VvE zorgt voor reparatie.

Onze contactgegevens


Wilt u iets veranderen aan de buitenkant van uw woning, bijvoorbeeld een zonnescherm ophangen? Geef dit aan ons door. Wij overleggen met de VvE omdat het om het gemeenschappelijke deel gaat. U ontvangt van ons een reactie.

Wat is het Huishoudelijk Reglement?

Iedereen die bij ons een woning gaat huren, ondertekent het huurcontract en onze Algemene huurvoorwaarden. Huurt u een woning in woongebouw met een VvE? Dan heeft u soms ook te maken met het Huishoudelijk Reglement. U heeft dit reglement ontvangen bij het ondertekenen van het huurcontract. In het Huishoudelijk Reglement staan verschillende regels en voorschriften van de VvE. Deze gaan over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis en galerijen), over geluidsoverlast en andere zaken die bewoners samen belangrijk vinden.

Heeft een VvE invloed op de servicekosten?

De VvE kan voorstellen het servicekostenpakket aan te passen. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de servicekosten. Bij het wijzigen van het servicekostenpakket hebt u als huurder in een VvE dezelfde rechtspositie als een huurder in een huurcomplex. Wij vragen daarom altijd eerst de mening van onze huurders. 70 procent van de huurders moet instemmen met een wijziging van het servicekostenpakket.

Wilt u meedenken, meepraten of meedoen in uw VvE-gebouw?

U kunt meedenken over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld:

  • Inrichting gemeenschappelijke ruimtes of binnenterrein;
  • Schoonmaak of glasbewassing;
  • Huishoudelijk reglement;
  • Verbeteringen aan het gebouw.


U kunt dit samen met de bewonerscommissie of bewonersgroep doen, maar ook alleen kunt u het verschil maken. Bespreek uw idee of voorstel met de sociaal beheerder. Uw inzet om bij te dragen aan het woonplezier is erg waardevol!

Lees meer over meedenken, meepraten of meedoen

Download ons beleid over participatie in een VvE