Op 1 juli 2023 passen wij uw huur aan

Ieder jaar passen wij de netto (kale) huur aan. Dit is de huur van uw woning zonder bijkomende servicekosten en andere kosten. Dit jaar kan dat een verhoging of een verlaging zijn. Hoeveel we uw huur aanpassen, hangt af van wat u van ons huurt, uw huidige huurprijs en soms ook van hoeveel u verdient. Hieronder leest u wat in 2023 de regels van de overheid zijn en wat wij hier mee doen.

Jaarlijkse huurverhoging

De overheid bepaalt hoeveel de huur vanaf 1 juli 2023 maximaal mag stijgen. Lees alle regels van de overheid op rijksoverheid.nl. Wij mogen minder huurverhoging vragen, maar nooit meer.

In april ontvangt u onze brief waarin staat hoeveel wij uw huur verhogen per 1 juli 2023.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 48.836 mag de netto huur meer stijgen. Dat noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en het aantal mensen in uw huishouden. Lees alle regels van de overheid op rijksoverheid.nl. Wij mogen minder huurverhoging vragen, maar nooit meer.

Wanneer vragen wij informatie op bij de Belastingdienst?
Om te kunnen bepalen of we een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen geven, vragen wij van sommige huurders bij de Belastingdienst de inkomensgegevens op. De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen van 2021. Wij krijgen geen precies bedrag, alleen in welke categorie uw inkomen valt. Als wij uw gegevens opvragen, krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst.


Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hogere huur

Voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kan de netto huur op 1 juli 2023 omlaag gaan. Dit geldt als uw huur hoger is dan € 575,03 per maand én uw huurcontract eerder dan 1 maart 2023 in ging.

U krijgt deze eenmalige huurverlaging als u:

  • Alleen woont en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt)

  • Met 2 of meer personen woont en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt)

Uw huur gaat dan op 1 juli 2023 omlaag naar € 575,03 per maand.

Wanneer vragen wij informatie op bij de Belastingdienst?
Om te kunnen bepalen of we uw netto huur kunnen verlagen, vragen wij bij de Belastingdienst inkomensgegevens op. Dit vragen we van huurders met een huur boven € 575,03. De Belastingdienst kijkt naar het inkomen van 2021 en geeft aan in welke categorie uw inkomen valt. Wij krijgen geen precies bedrag. Als wij uw gegevens opvragen, krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst.


Let op: de brief voor de huurverlaging ontvangt u niet in april, maar in mei. Hierin staat hoeveel wij uw netto huur verlagen per 1 juli 2023.

Heeft u op 1 juni nog geen brief van ons ontvangen en denkt u wel recht te hebben op een huurverlaging? Kijk dan op onze website of u in aanmerking komt voor een huurverlaging.