Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Bekijk uw huurverhoging. Bent u het er niet mee eens? Dan leest u direct hoe u bezwaar maakt.

Woning Bedrijfsruimte Parkeerplaats, garage of berging

Informeren Belastingdienst

Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij passen uw huurtoeslag niet direct aan. Dit gebeurt pas aan het einde van het jaar, bij de definitieve berekening. Wilt u uw huurtoeslag met ingang van 1 juli 2024 al wijzigen? Geef dan uw nieuwe rekenhuur door aan de Belastingdienst. De rekenhuur is de netto huur plus de servicekosten.

Bekijk uw rekenhuur
Wijzigingen doorgeven

Let op: Is uw huur verlaagd? Voorkom terugbetaling, pas uw huurtoeslag direct aan!

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale huurverhoging?

De overheid bepaalt de kaders waarbinnen we de huur mogen verhogen. Op basis van deze kaders bepalen wij ons huurverhogingsbeleid.

Bekijk de kaders van de overheid op rijksoverheid.nl

Welke kosten passen wij op 1 juli aan?
We berekenen ook ieder jaar het nieuwe bedrag dat u vooraf betaalt voor uw servicekosten. Met dit voorschot zorgen we ervoor dat het hele gebouw netjes blijft en alles werkt zoals het hoort. Bijvoorbeeld schoonmaak en verlichting in het trappenhuis, ontstoppen van de riolering en groenonderhoud. Blijft er geld over? Dan krijgt u dit achteraf uiteraard terug. Blijkt het voorschot niet genoeg? Dan betaalt u later bij.

Door de huurverhoging kan ik mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?

Maakt u zich zorgen over het betalen van uw huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken samen met u naar een oplossing.

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen

Waarom kan uw huurprijs anders zijn dan die van uw buren?

Uw huur en die van uw buren kunnen om verschillende redenen anders zijn.

U huurt een sociale huurwoning
Elke woning heeft een maximale huurprijs. We mogen nooit meer dan die maximale huurprijs vragen, wel minder. De maximale huurprijs bepalen we met een puntentelling. Uw woning krijgt punten op basis van onder andere het oppervlakte, aantal kamers, energielabel en de WOZ-waarde. Als iemand zijn woning opzegt, dan kunnen we na de huuropzegging de huur van die woning aanpassen. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.

Bekijk uw puntentelling

Maar ook de jaarlijkse huurverhoging kan ervoor zorgen dat de huurprijs die u betaalt, verschilt van die van uw buren. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en het aantal mensen in uw huishouden. Lees de regels op rijksoverheid.nl

U huurt een vrije sector huurwoning
Bij de verhuur van vrije sector woningen passen wij marktprijzen toe. U kunt dit vergelijken met de koopwoningmarkt waarin aan- en verkoopbedragen ook kunnen verschillen door de marktsituatie op het moment van verkoop. Wij bepalen zelf wat in de markt een redelijk huurbedrag is. Wat de woning waard is volgens de puntentelling is houden wij daarbij aan als richtlijn.
Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van wat wij een redelijk huurbedrag vinden, krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.

Waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan staat dat in de brief die wij u stuurden. U kunt bezwaar maken als we niet de juiste inkomensgegevens hebben gebruikt. Wij weten niet alles van u. Bijvoorbeeld dat uw inkomen veranderde, iemand in uw huishouden chronisch ziek is, of dat u nu met minder mensen woont. Gegevens van voorgaande jaren mogen wij niet bewaren.

Lees de regels op rijksoverheid.nl

Maak bezwaar voor 1 juli als u denkt dat u een standaard huurverhoging had moeten krijgen.
www.hefwonen.nl/bezwaar-maken
Kies "Bedrag huur te hoog" en dan "Inkomen gedaald" of "Chronische ziekte / zorgindicatie"

Wij vragen bij huishoudens met een hoog inkomen een extra huurverhoging, zodat u sneller de huur betaalt die wij ook voor uw woning mogen vragen. Uw huur stijgt nooit verder dan de maximale huurprijs. Die bepalen wij aan de hand van het aantal punten van uw woning.

Puntentelling bekijken

Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen verlagen wij de huur.

Bekijk de mogelijkheden voor huurverlaging

Wanneer gaat de huuraanpassing in?
De jaarlijkse huurverhoging of de eenmalige huurverlaging gaat in per 1 juli – tenzij u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.
Huur ik een sociale of een vrijesectorwoning?
Uw aanvangshuurprijs bepaalt of u een sociale of vrijesectorwoning huurt.
In uw huurcontract vindt u uw aanvangshuurprijs. Dat is de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Bekijk alle huurliberalisatiegrenzen sinds 1989 op rijksoverheid.nl
Mijn huur wordt hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Uw huur mag hoger worden dan de huurtoeslaggrens. Deze grens geeft alleen aan tot welke huurprijs u huurtoeslag kunt aanvragen. De puntentelling van uw woning geeft aan wat uw huur maximaal mag zijn. Dit is ook het maximale bedrag waarover u huurtoeslag ontvangt. Als uw huurprijs hoger is dan € 876,66 (prijspeil 2024), dan ontvangt u geen huurtoeslag over het bedrag dat boven deze grens komt.
Bekijk uw puntentelling

Ontvangt u al huurtoeslag?
Als u al huurtoeslag ontvangt en de huur wordt na een huurverhoging hoger dan € 879,66 (prijspeil 2024), dan blijft u uw recht op huurtoeslag behouden. Ook woont u volgens uw huurcontract nog in een sociale huurwoning. Dit verandert niet door de jaarlijkse huurverhoging.

Kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat uw huur te hoog is?
Kunt u geen huurtoeslag aanvragen? Mogelijk komt u in aanmerking voor huurverlaging.
Huurverlaging aanvragen