Schoon, heel en veilig voor uw woonplezier

Om prettig te kunnen wonen gelden er leefregels voor u en uw buren. Deze leefregels zijn een uitwerking van de regels voor veiligheid en leefbaarheid uit onze Algemene huurvoorwaarden. Ze gelden voor alle huurders.

Onze wijkbeheerders zorgen ervoor dat het binnen en rondom uw woongebouw schoon is en dat er geen onveilige situaties zijn:

  • zorgen voor goede uitvoering van schoonmaak en tuinonderhoud;

  • (laten) verwijderen van (zwerf)vuil of grofvuil;

  • laten uitvoeren van onderhoud en reparaties in de algemene ruimtes;

  • bewaken van de veiligheid, zoals: zorgen dat er geen obstakels op vluchtwegen staan;

  • bewaken en handhaven van de leefregels.

Bekijk de leefregels

Uw wijkbeheerder

Grofvuil

Op de website van uw gemeente leest u wat u met uw grofvuil kunt doen.
Informatie gemeente Rotterdam