Rotterdam – Pioen

Rond het Bloemhofplein in Rotterdam liggen zes straten die wij bij elkaar 'Pioen' noemen. Het zijn enkele woningen aan de 1e Balsemienstraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, 1e Pioenstraat, Bloemhof en Ranonkelstraat. Er staan eengezinswoningen, etagewoningen en maisonnettewoningen. De woningen zijn in 1918 gebouwd en in 1991 gerenoveerd. We lieten de fundering van de woningen onderzoeken en ontdekten dat deze niet goed meer is. De woningen verzakken en dit moeten we aanpakken.

Slechte fundering

De woningen hebben een "fundering op staal". Dit betekent dat de woningen niet op palen zijn gebouwd. De grond onder de woningen zakt niet overal even snel waardoor de woningen scheef staan. De vloeren en muren van de woningen worden scheef. Er zitten of komen scheuren in binnenmuren, buitenmuren, vloeren en plafonds. Deuren en ramen klemmen en de kans op lekkages en tocht wordt groter. Het is belangrijk dat we daar iets aan doen.

Renovatie of nieuwbouw

We onderzoeken of we het best de woningen kunnen renoveren, of slopen en nieuwe woningen bouwen. Daarom organiseerden wij begin april een bewonersbijeenkomst. We presenteerden de bewoners de voor- en nadelen van beide mogelijkheden. Renovatie of woningen slopen en nieuwe woningen bouwen, is allebei een grote gebeurtenis voor bewoners. Bewoners moeten voor een langere periode verhuizen. Maar bewoners mogen in elk geval terugverhuizen naar een van de zes straten. Ook wanneer we nieuwe woningen bouwen. Wij denken dat het beter is om nieuwe woningen te bouwen voor de bewoners. We kunnen de woningen dan beter maken dan bij renovatie. Bij nieuwbouw komen er woningen die weer recht staan en die beter geïsoleerd zijn (dus lagere stookkosten hebben en minder geluid van buiten en de buren).

Samen voor een mooi Pioen

We willen samen met de bewoners de woningen rondom het Bloemhofplein een fijne plek om te wonen maken. Daarom gaan wij bij alle bewoners langs voor een persoonlijk gesprek. En we richten een klankbordgroep op met de bewoners, zodat we ideeën, wensen en mogelijkheden kunnen bespreken. De architect organiseert workshops met bewoners om te kijken hoe bewoners graag wonen.
Vragen?

Stelt u ze gerust via pioen@hefwonen.nl
U kunt ook bellen met Noura Shukur, bewonersbegeleider op 010 210 66 00


Meer informatie

Bewonersinformatiekrant