Videodeurbel en beveiligingscamera: wat mag en wat mag niet


Je ziet het steeds meer, een huis met een slimme deurbel. Handig als je niet thuis bent. Je ziet wie er aanbelt en je kunt zelfs via de deurbel met deze persoon praten. Als u een videodeurbel, of een beveiligingscamera, wilt installeren, hoeft u hiervoor niet eerst onze toestemming te vragen. Maar het is wel belangrijk dat u geen privacyregels overtreedt. Zorg dat u op de hoogte bent van de wet en de regels. Dat voorkomt problemen en een eventuele boete.

Lees meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens


Geen schade aan de woning door installatie
Om een videodeurbel of beveiligingscamera te installeren, mag u niet door de gevel of het dak boren of de woning op een andere manier beschadigen.


Goed instellen op eigen huis
Sommige videodeurbellen filmen als er beweging is. Andere alleen als er aangebeld wordt. Je kunt inzoomen en zones instellen voor wat de camera opneemt. Het is belangrijk dat uw deurbel alleen op uw eigen woning, voordeur en eigendommen gericht is. De voordeur van de buren of toevallige voorbijgangers mogen niet gefilmd worden. Daarom is een videodeurbel eigenlijk niet geschikt voor portiekwoningen en galerijwoningen. Ook voor het opnemen, bewaren en delen van beelden gelden strenge regels.


Overleg met uw buren
Het is verstandig om met de buren te overleggen als:

  • u een videodeurbel of beveiligingscamera wilt installeren. Dit voorkomt problemen en misverstanden.
  • uw buren een deurbelcamera hebben die gericht is op uw woning of openbaar terrein. Zij kunnen uitleggen wat en wanneer de deurbel opneemt. Als dit niet voldoet aan de privacywet, dan moeten zij de camera anders instellen of de deurbel weghalen.

Buurtbemiddeling
Vindt u het lastig om uw buren aan te spreken of komt u er samen niet uit? Dan kan een buurtbemiddelaar misschien helpen. Wij maken gebruik van buurtbemiddeling bij overlastklachten. De buurtbemiddelaar kijkt samen met beide partijen naar een oplossing. U kunt zich aanmelden bij Buurtbemiddeling Rotterdam via telefoonnummer 088 37 77 76 66 of een mail naar info@awr010.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich sterk voor het recht op bescherming van de persoonsgegevens van iedereen. En de AP zorgt dat iedereen zich aan de privacywetgeving houdt. Komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.